Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Agenda

 

 

 

 

agenda ledenvergadering 21 nov 2019.doc

Geachte leden,

Gaarne nodigden wij u uit voor de algemene Ledenvergadering op donderdag 21 november 2019 om 20.00 uur in ons clubgebouw “de Kooweide” aan de Waterleidingdijk te Neede.

AGENDA.

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring en vaststelling verslag van de algemene ledenvergadering van

22 november 2018.

Bovengenoemde notulen liggen ter inzage bij de secretaris en zijn te zien op onze website   Needse IJsclub.nl.

 1. Financieel verslag van de penningmeester.
  1. Toelichting penningmeester
  2. Accountantsverklaring jaarstukken seizoen 2018/2019
  3. Decharge verlenen
 2. Jaarverslag van de secretaris van het seizoen 2018/2019
 3. Activiteiten klussenploeg
 4. Activiteiten tijdens schaatsperiode (indien ijs aanwezig is) 2019/2020
 5. Bestuursverkiezing

Statutaire aftredend en herkiesbaar Bennie Hogemans en Nanny Wisseborn.

Bennie en Nanny stellen zich herkiesbaar.

Aangezien zich er geen tegenkandidaten hebben gemeld worden bovengenoemde personen voor de volgende zittingsperiode herkozen.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Nanny Wisseborn

Secretaris

 

 

Notulen Algemene ledenvergadering NIJC van donderdag 22 november 2018 om 20.00 uur in clubgebouw “de Kooweide”.

Aanwezige bestuursleden:

Joop Pasman, voorzitter              Ab Boschman          Gerda ten Beitel

Wenke Beusink, penningmeester   Peter Bauhuis          Fons Kox

Nanny Wisseborn, secretaris                Bennie Hogemans

        

Aanwezige leden:

Er waren 11 leden aanwezig

Afwezige leden met kennisgeving:

Hans Grooters

Jan Oltvoort

 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Joop geeft aan dat we momenteel 1303 leden hebben.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen.

Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen

 1. Goedkeuring en vaststelling verslag van de vergadering van 30 november 2017.

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

 1. Financieel verslag van de penningmeester
 2. Toelichting penningmeester.

Penningmeester geeft een korte toelichting op dit verslag, dat voor de leden ter   inzage ligt.

 1. Accountantsverklaring jaarstukken seizoen 2017/2018.

De accountantsverklaring die is opgesteld door Niessink Holding, wordt aan de leden voorgelegd en goedgekeurd.

 1. Décharge verlenen.

Voorzitter bedankt de penningmeester voor de door haar verrichtte werkzaamheden.

 1. Jaarverslag van de secretaris van het seizoen 2017/2018

Het verslag wordt door de voorzitter voorgelezen. Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.

 1. Activiteiten klussenploeg

Ab geeft weer wat er afgelopen jaar gerealiseerd is en wat het aankomende jaar gebeuren zal.

o.a. bekijken wat er herin geplant moet worden n.a.v. droogte 2018

- verlichting - is het te realiseren om naar led verlichting te gaan.

- nieuwe planken bijgebouwen

Joop bedankt de klussenploeg voor het vele werk wat gerealiseerd is.

 1. Activiteiten tijdens schaatsperiode 2015/2016

Eerst een week ijsbaan open en de mensen laten genieten van het ijs. In de tweede week activiteiten organiseren. B.v. Clinique, priksleeën.

Dhr. Herman Dimmendaal geeft aan dat in Januari’19 geschaatst gaat worden.

 1. Bestuursverkiezing

Statutair aftredend en herkiesbaar Peter Bauhuis, Joop Pasman en Ab Boschman.

Peter Bauhuis stelt zich niet herkiesbaar. Zijn functie is vacant.

Van Peter Bauhuis wordt door de voorzitter afscheid genomen.

Aangezien er zich geen tegenkandidaat gemeld hebben, worden Joop en Ab voor de volgende zittingsperiode herkozen.

 1. Rondvraag

Henk Lammers vraagt een applaus voor het bestuur.

 1. Sluiting

20.35 uur. Voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng in deze vergadering.

Onder het genot van een drankje wordt er nog lang nagepraat in het clubgebouw “de Kooweide”.

NEEDE, 24 november 2018

Nanny Wisseborn

Secretaris